ریخته گری آلومینیوم آلوم تاک

ریخته گری
قطعات آلومینیوم

Alom Take

 


 

خدمات ریخته گری آلومینیوم آلوم تاک

ریخته گری چیست؟

خدمات ریخته گری

 

فرایند تولید

طراحی فرایند >قالب سازی >تزریق مدل >مونتاژ >ذوب ریزی

مهندسی فرایند

دریافت اطلاعات اولیه >ارزیابی تولید >تمکان سنجی و برنامه ریزی تولید >تولید انبوه

کیفیت

پس از تولید محصول و انجام عملیات حرارتی مورد نیاز متناسب با آن ، آنالیزهای مورد نیاز بنا بر مشخصات ارائه شده از طرف مشتری انجام می شود

 

ریخته‌گری عبارت از شکل دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب ، ریختن مذاب در محفظه ای به نام قالب و آنگاه سرد کردن و انجماد آن مطابق شکل محفظه قالب می‌باشد. این روش ، قدیمی‌ترین فرآیند شناخته شده برای بدست آوردن شکل مطلوب فلزات است. اولین کوره‌های ریخته‌گری از خاک رس ساخته شده است که لایه‌هایی از مس و چوب به تناوب در آن چیده می‌شد و برای هوادادن از دم فوتک بزرگی استفاده می‌کردند. بسیاری از قالبهای اولیه نیز از خاک رس ، خاک نسوز ، ماسه و سنگ تهیه می‌شود.

 
 Read more news   Learn more   Learn more 

 

Follow Us 

    

نکات مهم ریخته گری:

ریخته‌گری در قالب‌های موقت شامل ریخته‌گری در ماسه و در قالبهای پوسته‌ای

ریخته گری در قالبهای دائمی شامل ریخته‌گری در قالبهای فلزی به روش گریز ازمرکز